פשטות

הנשגב באדריכלות הוא כשעבודת האדריכל אינה נראית…” (לואי קהאן, אדריכל).

פשטות שנובעת מהיכרות וחיבור עם המקום והחומר הופכת ל’פשטות מורכבת’
ובשיאה, ל’נשגבת’.