תכנון משתף

יצירה של תמונת עתיד/חזון משותף היא מרכיב מרכזי בתהליכי התחדשות עירונית בסביבה מצטופפת ומרובת קונפליקטים.

אנו מאמינים בתהליכי תכנון משותף הנבנים בהתאמה ייחודית לכל פרויקט ומתבססים על:

  • מיפוי מדויק
  • לימוד משותף של הסוגיות התכנוניות והחברתיות
  • תהליכי הדיינות מובנים ומתמשכים, בחינה והיזון חוזר של התוצרים

יש להדגיש שתכנון משתף הוא תהליך תכנוני מוגדר ומובנה שמטרתו להגיע לתכנית הטובה ביותר האפשרית. ברם, תכנון משתף אינו מעביר את האחריות והכוח הפורמאלים לציבור. בסופו של דבר, מקבלי ההחלטות הם בעלי הסמכות והאחריות על מערכת התכנון ועל תוצריה.

משרדנו מאמין במעורבות פעילה של צוות התכנון בעיצוב וליווי התהליכים הללו תוך הקשבה לקולות השקטים והיחודיים שעולים בתהליך.

*DOXA   הוא מושג יווני שעוסק בתפיסת המציאות על ידי הציבור. (common belief)   פילוסופים יוונים ראו בציבור מתווך בין ה'מציאות' לבין הפילוסוף.  במודל שלנו  הפילוסוף/האדריכל צריך להקשיב לציבור, ללמוד את הDOXA- ולזקק ממנה את ההבנות המרחביות והחברתיות הנדרשות לתכנון.