התחדשות חברתית קהילתית

על המרחב העירוני לאפשר לתושביו ולמבקרים בו שימוש נוח, נוכחות, הזדהות ושייכות.
תפקיד התכנון הוא לאפשר לחברה ולקהילה לפעול, לפרש ולהתאים את המרחב לחברי הקהילה באופן מבוקר ובהתאם לערכים ולצרכים המשותפים.

ככל שהעיר צפופה יותר, מתרבים ומתחזקים המאבקים על המרחב הציבורי בתוכה ונדרשים מושגים ותהליכי תכנון מורכבים על מנת להגיע לתכנון איכותי, בר ביצוע ובר קיימא.

אנו מאמינים שתפקידנו ליצור את השלד המרחבי מנקודת מבט אמפטית הרואה את האדם במרכז. שלד המאפשר ומזמין פירושים והשתנות לאורך זמן.