מרחב פורמאלי / א-פורמאלי

מרחב פורמאלי  הינו מרחב המתוכנן כביטוי לדימוי העצמי של המזמין ולכן הוא מרחב יצוגי, נוקשה ומדיר.

מרחב א-פורמאלי – הינו מרחב המתוכנן מתוך מהות המקום וצרכי ציבור המשתמשים. מרחב א-פורמאלי הוא מרחב שימושי מטבעו ולכן גמיש ומאפשר פרשנות והשתנות.

לדוגמא:  החזית הקדמית של בניין מגורים תהיה בדרך כלל מעוצבת ופורמאלית. הגינה תהיה מסודרת ומעוצבת בקפידה וכל סטיה מהתכנון כגון קיני נמלים או מקום משחק שנוצר על ידי הילדים לא יתקבלו בעין יפה…   לעומת זאת, החזית האחורית של המבנה והמרחב בין הבניינים יהיו פחות מעוצבים ויאפשרו  לילדים לשחק, לפעול ולפרש את המרחב על פי צרכיהם.

אנו מאמינים בתכנון מודע לנושא שמשלב באופן אורגני ורציף מרחבים פורמאלים וא-פורמאלים המוגדרים בפרויקט 

דוגמא לתכנון שמתחשב ביחס בין המרחבים הפורמאלים למרחבים הלא-פורמאלים היה בפרויקט המרפסת בבניין כלל, ירושלים