בית כנסת בויאר

בית הכנסת “קהילת תלפיות” פועל מזה 25 שנים מעל גן ילדים בשכונת ארנונה בירושלים.

מטרת הפרויקט הינה הרחבת בית הכנסת תוך הפרדתו מגן הילדים ויצירת כניסה חדשה ומונגשת מהרחוב.
המאפיינים העיקריים בתכנון הינם:

  • הוספת “חדר ארון קודש” חיצוני שקוף לסביבה.
  • פתיחת הגג והוספת קומה חלקית לחלל אירועים ומרפסת גג ירוק רחבה בצמוד.
  • יצירת מרחב כניסה לא פורמאלי המורכב מגינה לילדים ומרפסת כניסה רחבה מעל הרחוב.
מיקום: ירושלים
סטטוס: ביצוע