בית ספר לבנות "בית חינוך החדש"

המפתח ליצירת איכות חיים ומרחבים פתוחים המאפשרים חופש, אוויר ואור טבעי בתכנון בית ספר רב גילאי עבור 400 בנות מגיל הגן ועד 18 על גבי חלקה אופינית בת כחצי דונם הינו התבוננות מחודשת בנושא התנועה, השטחים הפתוחים והשטחים הלא פורמאלים.
הפרויקט ממוקם בלב שכונת הבוכרים המיועדת לשימור בירושלים.

הפתרון התכנוני מתבסס על כמה מאפיינים:

  • חפירת מפלס קרקע חלופית נוסף 3.5 מטרים מתחת למפלס הרחוב ומיקום גני הילדים בצמוד לחצרות טבעיות הללו.
  • תכנון החלל המשותף בקומות הכיתות כ-"כיכר מרכזית" שפתוחה ל-3 כווני אוויר ולמרפסות רחבות בגובה שתי קומות כל אחת
  • יצירת מערכת תנועה אנכית "לא פורמאלית" נוספת המאפשרת תנועה מעגלית בין המרפסות והקומות.
  • שימוש בגג כגג ירוק שמארח את הפונקציות הכלליות של בית הספר: הספרייה וחדר המלאכה.

עיצובית, התכנית מציעה הנגדה עדינה בין המרקם הקיים למבנה החדש ויצירת שפה אדריכלית מורכבת, המציעה מסת בנייה וחומריות המשתלבות, במבט ראשון, בסביבה מחד, ושימוש בחומרים ופרטי בניין עכשוויים שמבדלים את המבנה ונוטעים את המבנה בקונטקסט עכשווי מאידך.

מיקום: ירושלים, מאה שערים
סטטוס: תנאי סף