הע”ח 12

ברחוב הע”ח ההיסטורי, באזור בתי המידות האיכותים השמור ביותר בשכונת מוסררה העותמנית קיים מבנה אבן קטן ולא אופיני המיועד להריסה בתכניות העירוניות. סיטואציה פרדוקסלית שמזמינה שימור מרקמי ללא נוכחות “מבנה לשימור”.
התכנית מבקשת את מימוש זכויות הבניה האפשריות במסגרת הריסה ובניה בתמ”א 38/2 והוספת 12 יח”ד תוך כדי שימור המרקם הקיים בשכונה.

הפתרון התכנוני:
למרות שהמבנה הקיים יועד להריסה, נבחרה אסטרטגיה תכנונית הכוללת שימור החזיתות הפונות לרחוב והקמת “בית מידות” עכשווי בן 3 קומות גבוהות של 4.5 מ’ בהתאמה למאפיינים ולרוח המקום בשכונה. כתוצאה נוצרה מציאות מורכבת ורב שכבתית של מבנה עכשווי האופיני למרקם השכונה המספר את הסיפור ההיסטורי של המקום.

אסטרטגיה זו אושרה במלואה על ידי גורמי התכנון העירוניים והמחוזיים ואפשרה מימוש כל תוספת זכויות הבנייה המשמעותית האפשרית במסגרת תכנית תמ”א 38/2 – הריסה ובנייה מחדש.

מיקום: ירושלים, מוסררה
סטטוס: היתר בנייה