התערבויות בבניין כלל

שיקום והחייאת מרכז המסחרי בבניין כלל בירושלים דורש לפעול ברבדים שונים ובשיתוף פעולה עם בעלי העניין בבניין. הצלחת פרויקט המרפסת בקומה העליונה הפנה משאבים עירוניים (מצומצמים) לפרויקטים נקודתיים בחלל המרכז עצמו. להגברת השפעת הפרויקטים והפיכתם למנוף שיוצר שינוי בר קיימא נבחרו ותוכננו, בשיתוף בעלי החנויות, 2 פרויקטים שמרחיבים פעילויות שכבר קיימות במרכז המסחרי המשותף:

• יצירת מרחב קריאה, מנוחה ותצוגת ספרים, כהרחבת חנות הספרים הקיימת בכניסה הראשית מרחוב יפו, אל מתחת לחלל המדרגות הנעות הצמוד.
• הרחבת אזור האכילה של המרכז המסחרי והקמת בר ישיבה לאורך מעקה החלל המרכזי הפתוח.

עקרונות התכנון:
לשם יצירת שינוי התנהגותי יש לכבד ולתת "קרדיט" למשתמשים. לכן, למרות רמת ההרס והוונדליזם הקיים במתחם, העקרון שהוביל את עיצוב הפרויקטים הינו לעבוד באיכות הגבוהה ביותר האפשרית גם אם חומרי הגמר אינם "טבעיים" בפני וונדליזם.
עקרון זה מוכיח את עצמו ועד מועד הצילומים, שנתיים אחרי הקמתם, הפרויקטים מזמינים ומשמשים את באי המרכז המסחרי.

 

 

 

צילומים: נויה שילוניחביב 

מיקום: ירושלים, מרכז העיר
סטטוס: גמר