כיכר עירונית, מאה שערים

מבנה מוזנח בן קומה אחת על מגרש של כחצי דונם בצמוד לתחנת רכבת קלה תת קרקעית, המתוכננת בימים אלו בשטח הפתוח היחיד הקיים בסביבה, מהווה הזדמנות נדירה לפיתוח המרחב העירוני בלב שכונת מאה שערים.

התכנית מציעה ומקדמת שתי חלופות במקביל:

הראשונה, שמרנית ובטוחה למימוש, מתמקדת בתחום החלקות הפרטיות, ומציעה הקמת מבנה למסחר, משרדים ומגורים, בן 6.5 קומות.

השנייה, מתבוננת בהזדמנות התכנונית בראייה עירונית, מרחיבה את תחום התכנית גם לשטח הפתוח מצפון ומציעה הקמת שני מרחבים ציבוריים:
מעל הקרקע – כיכר עירונית שמחברת בין תחנת הרכבת למבנה המסחרי הקיים ממערב ולמלון עירוני בן 8 קומות המוצע בצידה הדרומי של הכיכר.
מתחת לקרקע – הקמת מרחב ציבורי תת קרקעי רציף, מתחנת הרכבת בואכה כיכר השבת, הכולל מבנה ציבור תת קרקעי שמחבר בין תחנת הרכבת הקלה, למרחב מסחרי תת קרקעי . החלל מואר ומאוורר בטבעית על ידי פתחים רחבים בכיכר העליונה.
חלופה זו זכתה לברכת מתכנני הרכבת ודורשת תיאומים מורכבים עם גורמי התכנון בעיריית ירושלים.

בכדי לא לעכב את קידום הפרויקט מקודמת החלופה הראשונה בהליך תב"עי, תוך כדי בחינת הישימות של החלופה השנייה במקביל.

מיקום: ירושלים, מאה שערים
סטטוס: תנאי סף