רחוב הנורית – חלופת תושבים במסגרת תכנית האב

מתחם רחוב הנורית הכולל כ-800 יח"ד בשטח של כ-70 דונם מוכר כאחד המתחמים הנדרשים לשיקום חברתי ופיזי בירושלים.
תכנית האב להתחדשות דרום מערב העיר הציעה פינוי בינוי של כל המתחם והקמת כ-20 מגדלים של 25 קומות. כל זאת ללא מתן מענה לשטחים פתוחים וצרכי הציבור הרבים הנדרשים.

התכנית המוצגת הינה חלופה שהוכנה בהתנדבות בשיתוף תושבים פעילים במתחם ובעזרתם של שמאי אלירם באשר ז"ל ומר יעקב אפרתי (ממ"י).

על בסיס חוזקות הקהילה המקומית, המרחב המשותף ה א-פורמאלי הקיים במתחם, התיחסות ספציפית לכל מבנה בנפרד והגדרת יעדים וערכים תכנוניים (גובשו יחד עם התושבים), מותנו באופן משמעותי היקפי הפינוי והבינוי והוצעה תכנית ישימה המציעה פתרונות יצירתיים להתחדשות ושיקום כל מבנה בנפרד ללא הזזת ופינוי רוב התושבים המתגוררים במתחם.

עקרונות ויעדי התכנון מרכזיים:
שימור וחיזוק המרחב הציבורי על בסיס המרחב הא-פורמלי בין הבניינים, כתשתית לצמיחה עתידית.
תמהיל דיור רחב של מעמדות סוציו אקונומיים כולל דיור בר השגה לצעירים.
הגבלת הצפיפויות לצפיפויות סבירות ביחס לקיים ולנבנה בפרויקטים חדשים.
השארת כל הדיירים במתחם בסוף התהליך.

התכנית הוצגה בפני גורמי התכנון ועמדה ברקע קבלת ההחלטות בדיונים המסכמים,  מספר עקרונות מההצעה הוטמעו בתכנית האב.

 

מיקום: ירושלים, קרית מנחם
סטטוס: גמר