תכנית האב למושבות

תכנית אב לקביעת מדיניות לשימור והתחדשות השכונות ההיסטוריות בדרום העיר ירושלים- מושבה גרמנית, מושבה יוונית, טלביה וקטמון הישנה.

בתהליך שיתוף ציבור מעמיק נוסח חזון התושבים לשכונות שבמרכזו מטרת על של "התחדשות קהילתית".
החזון ועקרונות התכנון שנוסחו מתוקפו פתחו פתח לפתרון הקונפליקט המובנה בין שימור להתחדשות בשכונות ההיסטוריות.

הוראות הבינוי בתכנית, עקרונות שימור המרקם, וההנחיות לגינון וצמחיה במרחב הציבורי הוגדרו ונוסחו על ידי אד' זאב ארד בשיתוף התושבים והפעילים והוטמעו בתכנית כלשונן במסגרת מדיניות הביניים שאושרה במהלך תהליך התכנון.

 

התכנית נערכה על ידי אדריכל גובי קרטיס,

מיקום: ירושלים,
סטטוס: גמר