אולפן עציון

תכנית להתחדשות ושימור במתחם בן 4 דונם, הכולל 4 מבנים לשימור, בדרום שכונת בקעה בירושלים. התכנית מוסיפה כ-100 יח"ד ומתבססת על פתרונות יחודיים בשלושה תחומים:
שימור ותבנית בנייה: שימור מחמיר של המבנים, העצים והמרחב שביניהם על ידי תכנון תוספת הבנייה כ"מבנה צף" מעל המבנים לשימור. דבר המאפשר שימור של "רוח המקום" כמתחם, והפיכתו לפארק ציבורי.
צרכי ציבור: בניה והפרשה לצרכי ציבור של מעונות סטודנטים, בהיקף של כ-50-40 חדרי מעונות.
מרחב ציבורי: הזמנת התנועה הרגלית מסביב לעבור דרך המתחם, שהופך לפארק ציבורי על בסיס חורשת האורנים הוותיקים במרכזו, ויצירת מתחם שוקק ובר קיימא, על ידי ערוב שימושים הכולל בתי קפה, מעונות סטודנטים וספריה/חדרי לימור קהילתיים.

 

עקרונות ההעמדה והחצר המשותפת אושרו, אולם הוועדה בחרה לאשר תבנית בניה ושימור שמרניות של הרחבה ותוספת בניה על כל מבנה לחוד.

מיקום: ירושלים, בקעה
סטטוס: מתן תוקף