התחדשות עירונית

ציפוף הערים והתחדשותן תוך יצירת איכות חיים גבוהה, מימוש עצמי וקהילתי וחוויה של שמחה בהתחדשות עצמה הינו היעד המרכזי בתכנון כיום.

קפיצת המדרגה התכנונית הנדרשת מזמינה חשיבה חדשנית שבבסיסה בחינה מעמיקה של שאלת היסוד: מהם חיים ראויים במאה ה-21?

הפרויקטים המוצגים כאן, חלקם בוצעו בפועל וחלקם רעיוניים, תוכננו ועוצבו על בסיס תפיסת העולם והערכים התכנוניים העומדים בבסיס עבודתנו האדריכלית.

פירוט המושגים והערכים נמצא בפרק המושגים התכנוניים באתר.