הרצל 84

פרויקט אופייני להרחבה והוספת יחידות דיור במבנה צנוע בן 11 יח"ד בירושלים
כל דירה מקבלת תוספת של 25 מ"ר הכוללים ממ"ד, יחידת הורים ומרפסת רחבה הצמודה לחלל המגורים.

התוצאה התכנונית מחדשת את הבניין תוך שמירת החצרות המשותפות ומרקם הרחוב.

מיקום: ירושלים, בית הכרם
סטטוס: היתר בנייה