מרכז לוגיסטי צריפין

תכנית אב להתחדשות מתחם לוגיסטי בן כ-300 דונם מול מחנה צריפין ההולך ונבנה כמרחב עירוני צפוף.

מטרת התכנית הינה ליצור תשתית להתחדשות ולפיתוח המתחם ומיתוגו כחלק מהמרחב המטרופוליני המתפתח. 

התכנית כוללת:

  • קביעת מדיניות ועקרונות תכנון כלליים לבנייה.
  • תכנון ראשוני של המרחב המשותף (ציבורי).
  • תכנון ראשוני למרכז למסחר ושרותים בהיקף כ 20,000 מ"ר.
  • תכנון ראשוני והכנת "תיקי פרויקט" לשיווק בניית למבנים חדשים בחלקות פתוחות.
  • שיפוץ ושיקום מחסן ישן של 5,000 מ"ר למחסן עכשווי כדוגמה להתחדשות הרצויה.
  • תכנון וביצוע בפועל של פרויקטים לשדרוג המרחב הציבורי.

 

 

מיקום: צריפין
סטטוס: גמר