תכנון מורכב / לא לינארי

בדומה ליער הגשם הטבעי המהווה מערכת מורכבת המכילה בו זמנית משתמשים רבים ושונים שהתפתחו בתהליך אינסופי של היזון חוזר, כך גם העיר המצטופפת צריכה להכיל בו זמנית ריבוי זהויות/שימושים וריבוי קהילות שלומדות 'להסתדר ביחד' תוך כדי התפתחות והשתנות.

המפתח ליצירת תחושה אורגנית כזאת הוא, בדומה לנעשה בטבע,  בעיצוב תהליכי תכנון המבוססים על הדיינות והיזון חוזר בקנה מידה קטן ככל הניתן במרחב ובזמן המתקיימים במעטפת של 'כללי משחק תכנוניים' יציבים.

כל זאת מתוך התיחסות ופרשנות חוזרת ונשנית לתכנים ולמושגים הרלוונטיים ליצירת איכות החיים קהילתית וחברתית, כאשר התכנים/מושגי התכנון משולים במודל זה לצרכים הבסיסיים הדרושים לכל אורגניזם (מים, מזון, אור וכד').

תהליכי התכנון הלא לינארי אינם עומדים בפני עצמם. תהליכים אלה משלימים 'מלמטה' את תהליכי התכנון הלינארי הפורמאלי 'מלמעלה'.  התכנון הפורמאלי כפוף למדיניות ברמה ארצית/עירונית רחבה  שמגדירה את הסטרוקטורה המרחבית הראשית ועוסקת  בין היתר בתשתיות.